41. European Championships

 31.08. - 02.09. 2005                                Sivas/Turkey

Poule A

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Thomas AHRENS 2 3 46(75) 33(50) 57(65) 45(58) - 181 248 72,983
Robert IMMERVOLL 0 1 49(65) 5(50) 37(58) 31(58) - 122 238 51,260

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Jordi OLIVER 2 3 46(75) 46(75) 58(65) 39(58) 54(75) 243 348 69,827
Kevin TRAN 0 2 49(75) 41(75) 50(75) 60(65) 52(75) 252 365 69,041

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Thomas AHRENS 0 1 51(58) 35(65) 67(75) 16(58) - 169 256 66,015
Kevin TRAN 2 3 25(50) 46(75) 75(75) 36(58) - 182 258 70,542

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Jordi OLIVER 0 0 33(75) 41(75) 35(75) - - 109 225 48,444
Robert IMMERVOLL 2 3 37(65) 49(75) 36(75) - - 122 215 56,744

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Thomas AHRENS 2 3 39(75) 49(65) 42(65) 23(50) 47(75) 200 330 60,606
Jordi OLIVER 0 2 43(65) 41(75) 29(65) 49(58) 34(65) 196 328 59,756

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Kevin TRAN 2 3 50(50) 35(75) 43(50) - - 128 175 73,142
Robert IMMERVOLL 0 0 21(50) 31(75) 21(58) - - 73 183 39,890

classement poule A

  name MP SV pts made pts played %
1. Kevin TRAN 4 8:4 562 798 70,426
2. Thomas AHRENS 4 7:6 550 834 65,947
3. Jordi OLIVER 2 5:8 548 901 60,821
4. Robert IMMERVOLL 2 4:6 317 636 49,842

 

Poule B

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Walter BAX 2 3 48(58) 28(75) 56(65) 48(75) 57(75) 237 348 68,103
Eric DAELMAN 0 2 18(50) 38(75) 32(58) 53(75) 38(65) 179 323 55,418

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Jan OSTERLOH 2 3 49(58) 37(65) 44(65) - - 130 188 69,148
László TÓTH 0 0 27(58) 21(65) 23(58) - - 71 181 39,226

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Walter BAX 2 3 39(65) 35(75) 46(75) 41(65) 48(65) 209 345 60,579
László TÓTH 0 2 26(65) 44(65) 56(75) 30(65) 33(65) 189 335 56,417

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Jan OSTERLOH 0 1 48(75) 50(58) 49(75) 37(65) - 184 273 67,399
Eric DAELMAN 2 3 55(65) 27(58) 58(75) 48(75) - 188 273 68,864

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Walter BAX 0 2 56(65) 56(65) 23(65) 24(50) 42(75) 201 320 62,812
Jan OSTERLOH 2 3 39(65) 32(65) 36(75) 50(50) 52(75) 209 323 64,705

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Eric DAELMAN 2 3 51(75) 56(88) 41(58) - - 148 221 66,968
László TÓTH 0 0 42(75) 48(88) 19(58) - - 109 221 49,321

classement poule B

  name MP SV pts made pts played %
1. Jan OSTERLOH 4 7:5 523 784 66,709
2. Walter BAX 4 8:7 647 1013 63,869
3. Eric DAELMAN 4 8:4 515 817 63,035
4. László TÓTH 0 2:9 369 737 50,067

 

Poule C

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Jürgen GORIS 2 3 53(75) 43(58) 41(75) 50(65) - 187 273 68,498
Sander JONEN 0 1 59(75) 26(65) 40(75) 46(75) - 171 290 58,965

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Xavier FONELLOSA 0 2 46(65) 26(58) 42(65) 42(75) 39(65) 195 328 59,451
Serdar GÜMÜS 2 3 34(65) 47(58) 55(65) 41(75) 56(65) 233 328 71,036

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Jürgen GORIS 2 3 42(75) 44(58) 41(58) - - 127 191 66,492
Xavier FONELLOSA 0 0 40(75) 31(65) 23(58) - - 94 198 47,474

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Sander JONEN 2 3 44(65) 57(75) 50(50) - - 151 190 79,473
Serdar GÜMÜS 0 0 41(75) 54(75) 32(58) - - 127 208 61,057

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Jürgen GORIS 2 3 48(75) 43(65) 50(75) 41(65) - 182 280 65,000
Serdar GÜMÜS 0 1 38(75) 41(75) 56(75) 33(75) - 168 300 56,000

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Sander JONEN 2 3 54(75) 32(58) 58(75) 42(65) - 186 273 68,131
Xavier FONELLOSA 0 1 50(75) 50(50) 50(75) 30(65) - 180 265 67,924

classement poule C

  name MP SV pts made pts played %
1. Jürgen GORIS 6 9:2 496 744 66,666
2. Sander JONEN 4 7:4 508 753 67,463
3. Serdar GÜMÜS 2 4:8 528 836 63,157
4. Xavier FONELLOSA 0 3:9 469 791 59,292

 

Poule D

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Madou TOURÉ 2 3 48(65) 55(75) 49(58) 55(65) - 207 263 78,707
Jean REVERCHON 0 1 33(65) 60(75) 19(50) 50(75) - 162 265 61,132

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Haci Arap YAMAN 0 2 30(75) 50(58) 56(75) 21(58) 34(65) 191 331 57,703
Bernd SINGER 2 3 40(75) 30(58) 54(75) 40(50) 50(75) 214 333 64,264

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Madou TOURÉ 0 2 43(65) 34(58) 51(75) 23(50) 86(140) 237 388 61,082
Haci Arap YAMAN 2 3 18(65) 52(65) 40(65) 49(58) 93(140) 252 393 64,122

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Jean REVERCHON 2 3 36(58) 39(58) 29(50) - - 104 166 62,650
Bernd SINGER 0 0 24(65) 13(50) 11(58) - - 48 173 27,745

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Madou TOURÉ 2 3 47(65) 42(65) 37(75) - - 126 205 61,463
Bernd SINGER 0 0 33(65) 27(65) 34(75) - - 94 205 45,853

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Jean REVERCHON 2 3 54(80) 42(65) 58(75) - - 154 220 70,000
Haci Arap YAMAN 0 0 49(80) 26(65) 47(65) - - 122 210 58,095

classement poule D

  name MP SV pts made pts played %
1. Jean REVERCHON 4 7:3 422 644 65,528
2. Madou TOURÉ 4 8:4 577 898 64,253
3. Haci Arap YAMAN 2 5:8 588 949 61,960
4. Bernd SINGER 2 3:8 356 722 49,307

 

Quarter Finals

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Sander JONEN 2 3 49(75) 48(65) 43(65) - - 140 205 68,292
Jean REVERCHON 0 0 45(75) 33(65) 32(65) - - 110 205 53,658

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Jan OSTERLOH 0 1 46(75) 38(65) 44(65) 40(75) - 168 280 60,000
Thomas AHRENS 2 3 50(65) 46(75) 24(58) 49(75) - 169 273 61,904

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Kevin TRAN 0 1 58(58) 39(75) 27(65) 44(75) - 168 273 61,538
Walter BAX 2 3 35(58) 48(65) 41(65) 48(65) - 172 253 67,984

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Jürgen GORIS 0 0 40(75) 41(75) 51(75) - - 132 225 58,666
Madou TOURÉ 2 3 49(75) 55(75) 54(75) - - 158 225 70,222

 

Half Finals

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Madou TOURÉ 2 3 51(75) 39(58) 34(58) 66(75) 59(75) 249 341 73,020
Thomas AHRENS 0 2 61(75) 26(65) 58(58) 65(75) 48(65) 258 338 76,331

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Walter BAX 2 3 48(75) 50(65) 48(75) 51(75) 38(75) 235 365 64,383
Sander JONEN 0 2 49(65) 45(75) 52(75) 47(75) 23(65) 216 355 60,845

The Final

  MP SV 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set pts made pts poss. %
Madou TOURÉ 2 3 56(65) 56(75) 28(58) 58(58) - 198 256 77,343
Walter BAX 0 1 36(58) 46(75) 50(50) 33(58) - 165 241 68,464

 


Dutch TV-text (some wrong results)

Final Classement

  name   MP SV pts solved pts played %
1. Madou TOURÉ F 10 17:07 1175 1678 70,023
2. Walter BAX B 8 15:13 1219 1872 65,117
3. Thomas AHRENS GER 6 12:10 977 1445 67,612
4. Sander JONEN NL 6 12:07 864 1313 65,803
5. Kevin TRAN F 4 9:07 730 1071 68,160
6. Jan OSTERLOH GER 4 8:08 691 1064 64,519
7. Jurgen GORIS B 6 9:05 628 969 64,809
8. Jean REVERCHON F 4 7:06 530 856 61,915
9. Serdar GÜMÜS T 2 4:08 528 836 63,157
10. Eric DAELMAN B 4 8:04 515 817 63,035
11. Jordi OLIVER E 2 5:08 548 901 60,821
12. Yaman HACI ARAP T 2 5:08 565 934 60,492
13. Xavier FONELLOSA E 0 3:09 469 791 59,292
14. Bernd SINGER GER 2 3:08 356 711 50,070
15. Laszlo TOTH H 0 2:09 369 737 50,067
16. Robert IMMERVOLL A 2 4:06 317 636 49,842